#

01

www.toheating.cz

PRInCIP technologie ToHeating

Martin Tobořík

 
 

 ZÁKLADNÍ POJMY

Topný faktor

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím "účinnost" samotného tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější. Čím je nižší teplota topné vody, tím je topný faktor vyšší - proto je výhodnější podlahové topení, kterému stačí nižší teplota vody než radiátorům.

V praxi se setkáte se dvěma druhy topných faktorů:

Topný faktor COP (Coefficient Of Performance) - ukazující hodnoty při konkrétních laboratorních podmínkách. Podmínky pro COP se uvádějí například takto: A2/W35 EN 14 511, což znamená, že na vstupu do tepelného čerpadla je vzduch (AIR) o teplotě 2 °C a na výstupu do topného systému voda (WATER) teplotě 35 °C. To vše je měřeno podle metodiky normy EN 14 511.

Topný faktor SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) - ukazující průměrnou hodnotu za celou topnou sezónu (využívá více topných faktorů COP)

Průměrný skutečně naměřený sezonní topný faktor je označován jako SPF (Seasonal Performace Faktor)

Topný faktor COP hodnotí tepelné čerpadlo jen v jednom provozním bodě a dá se za určitých podmínek použít pro porovnání tepelných čerpadel země/voda. Nehodí se ale pro porovnání tepelných čerpadel vzduch/voda (u kterých se provozní podmínky mnohem více mění). U čerpadel vzduch/voda je lepší pracovat s topným faktorem SCOP nebo energetickou účinností.

Příklad: Tepelné čerpadlo má výkon 12 kW a elektrický příkon 3 kW. Topný faktor je 12/3 = 4. Pokud má jedno tepelné čerpadlo při stejných podmínkách topný faktor 4,5 a druhé 3,3 znamená to, že druhé spotřebuje pro svůj provoz o 36 % více elektrické energie než první a tudíž jeho provoz je podstatně dražší. Topný faktor se u tepelného čerpadla mění podle podmínek ve kterých pracuje. Ten samý stroj může mít topný faktor 7 a při jiných podmínkách třeba jen 2. Proto srovnávejte topné faktory vždy při stejných podmínkách.

Ekvitermní regulace

Regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému tak, aby teplota vzduchu uvnitř místnosti byla stále stejná.